Retourbeleid

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzondering op het herroepingsrecht
Er zijn geen uitzonderingen van toepassing op het herroepingsrecht.

 

2. Kosten retourzending

Indien de klant besluit het product terug te sturen naar MisterBed, dan zijn de kosten van het retour zenden aan MisterBed voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan MisterBed zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

 

3. De staat van het product

De staat van het te retourneren product heeft 2 variaties:

staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.

staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m d. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.

 

4. De voorwaarden voor retourzending

De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:

a. het product is geheel compleet en in de originele staat.

b. het product is ongebruikt.

c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.

d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.

5. Retouradres

De retourzending kan (na voorafgaande aanmelding) worden verstuurd naar:

Masterbed B.V.

Batenburgweg 7

3769 CB  Soesterberg