Winkelwagen
0 items - 0 € 0,00
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

expand menu close menu

ACTIEVOORWAARDEN winactie ‘Beoordeling Mister Bed’

1. De actie ‘Beoordeling over Mister Bed binnen klantenvertellen.nl’ ter bevordering van het aantal beoordelingen binnen klantenvertellen.nl, zie: https://www.klantenvertellen.nl/enquete/misterbed.nl, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Masterbed B.V., Velperengh 2, 3941 BZ Doorn.

2. Deze Actie is op geen enkele manier verbonden met klantenvertellen.nl en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door klantenvertellen.nl. 

3. De Actie is geldig van 19 juli 2016, 18:00 uur tot en met 31 januari 2017, 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

4. Een ieder die gedurende de Actieperiode een beoordeling over misterbed.nl achterlaat op klantenvertellen.nl, kan deelnemen aan de Actie. Winnaars moeten aangeven wie ze het bed cadeau willen doen.

5. De met de Actie te winnen prijzen (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit 1 van de in totaal 6 te vergeven bedden. Men kan bij winst kiezen uit een Minnie Mouse peuterbed’ of een ‘Disney Planes peuterbed’. Het betreft uitsluitend de bedden inclusief het bijbehorende matras. Dus zonder linnengoed (lakens, dekbedovertrek), dekbed en zonder kussens.

6. Maandelijks wordt er een bed verloot. Uiterlijk binnen acht weken na het verstrijken van de maand zal op onpartijdige wijze uit het bestand met Deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen de winnaar worden getrokken. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld middels een e-mail. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt Masterbed B.V. het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

7. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België. De prijzen worden enkel bezorgd binnen Nederland en België.

8. De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

9. Masterbed B.V. behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

10. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Masterbed B.V., alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

11. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. Over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

13. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

14. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Masterbed B.V.

15. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Masterbed B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

16. Masterbed B.V. evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Masterbed B.V. alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

17. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Masterbed B.V. verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Masterbed B.V. in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Utrecht.

19. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

 

Ga terug naar de actiepagina